Obchodní podmínky společnosti

Onlytrend

Martina Kyselová se sídlem V Peklovcích 478/2, 56601 Vysoké Mýto, IČO 05247977

a

Petra Štolbová se sídlem Sedlišťka 14, 57000 Nová Sídla, IČO 07084404

Provozovna: Českých Bratří 352, 56601 Vysoké Mýto

 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Vysoké Mýto pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.onlytrend.cz a kamenné prodejně na adrese Českých Bratří 352, 56601 Vysoké Mýto.

 

 • Uzavření kupní smlouvy

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi společností ONLYTREND – Martina Kyselová, V Peklovcích 478/2, 56601 Vysoké Mýto,   IČO: 052 479 77, DIČ: CZ8457043683,  zapsanou na ŽÚ Vysoké Mýto  (dále jako „prodávající“) a zákazníkem (dále jako „kupující“) při prodeji a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky ze strany prodávajícího a objednávky na dodání zboží   ze strany kupujícího.

1.2  Vyplněním formuláře elektronické objednávky (dále jako „objednávka“) kupujícím prodávajícímu vzniká vyplněným odeslaným formulářem  Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu V objednávce musí být vyplněny tyto údaje:
– identifikační údaje kupujícího (t.j. jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo),
– specifikace objednaného zboží (t.j. číslo a název zboží, velikost, barva a pod.) a jeho množství (t.j. počet objednaných kusů),
– cena a způsob platby za zboží,
– místo dodání zboží.

Objednávka, která nebude obsahovat úplné údaje, potřebné k uzavření kupní smlouvy nebude brán zřetel. Uzavření kupní smlouvy bude kupujícímu potvrzeno zasláním stručné zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávce.

1.3 Odesláním objednávky kupující uzavírá kupní smlouvu na vybrané zboží a vstupuje tím do smluvního vztahu s prodávajícím, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad přijímá.

 

 1. Odstoupení kupujícího od smlouvy

2.1 Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi (14) pracovních dnů ode dne převzetí zboží, pokud se nejedná o prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího a určeného osobně pro jednoho kupujícího. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva ruší od začátku.

V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán.

2.2 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu. Zboží je potřeba doručit na adresu sídla prodávajícího

Martina Kyselová, V Peklovcích 478/2, 56601 Vysoké Mýto. IČO: 052 479 77, DIČ: CZ8457043683. (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

2.3 V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než 3 dny od obdržení vráceného zboží prodávajícím, cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

2.4 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího a určeného osobně pro jednoho kupujícího.

2.5 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

POKUD VÁM ŠIJEME OBLEČENÍ NA ZAKÁZKU DLE VAŠICH MÍR NEBO VÁM SKLADOVÉ OBLEČENÍ UPRAVUJEME (ZUŽUJEME ČI ZKRACUJEME), NELZE OD SMLOUVY ODSTOUPIT, TUDÍŽ NELZE ZBOŽÍ VRÁTIT.

Balíček se zbožím na výměnu, nebo reklamaci posílejte na adresu Martina Kyselová, V Peklovcích 478/2, 56601 Vysoké Mýto.

 

 1. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

3.1 Způsob dodání zboží je prostřednictvím České pošty.

3.2 Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující.

 

PŘEPRAVNÍ POPLATKY PLATNÉ K 1.3.2019

 

Způsob dopravy Poplatek
Objednávky nad 2000 Kč vč. DPH a více zdarma
Objednávky, které se vejdou do rozměru 50 x 35 x 5 cm – doporučená zásilka (Česká pošta) 60 ,- Kč
Objednávky, které přesáhnout rozměr 50x35x5 cm – doporučený balíček (Česká pošta) 95,- Kč
Zásilkovna – dle místa bydliště kupujícího 65,- Kč
 
Způsob platby Poplatek
Platba předem převodem na účet 0,-Kč
Platba v hotovosti při osobním odběru 0,-Kč
Dobírka – Česká pošta 55,-Kč
Dobírka – zásilkovna 20,-Kč

Veškeré ceny jsou platné k 1. 3. 2019. Změna aktuálního ceníku je vyhrazena. Svým zákazníkům nabízíme širší spektrum výběru poštovného v závislosti na hodnotě a obsahu jejich balíčků, aby ti, kteří nakupují v malém, nemuseli platit vysoké poštovné.

3.3 Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším čase, obvykle do pěti (5) pracovních dnů od připsání sumy na účet prodávajícího (v případě bezhotovostní platby kupní ceny). Prodávající však nezaručuje žádný termín dodání.

3.4 Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

3.5 Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího.

3.6 V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručování.

3.8 Prodávající vystaví k objednanému zboží fakturu, kterou odevzdá/zašle kupujícímu společně s objednaným zbožím.


4
. Platební podmínky

4.1 Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné. Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce.

4.2 Kupující je povinen uhradit cenu zboží následujícím způsobem:
– při výběru z naší nabídky posíláme zboží na dobírku, nebo bezhotovostně, to znamená bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v objednávkovém formuláři.

 

 1. Závaznost objednávek

Každá objednávka je závazná pro kupujícího i prodávajícího.

V případě, že si kupující nevyzvedne zásilku zaslanou na dobírku, bude požadována náhrada nákladů na marné odeslání zásilky.
Objednávka je závazná i pro prodávajícího, odstoupit od objednávky nebo její části může v následujících případech: vyprodání zboží (o této skutečnosti je zpravidla kupující informován), předchozí neuhrazené závazky kupujícího (v tomto případě může prodávající od smlouvy odstoupit i bez informování kupujícího).

 1. Další smluvní podmínky6.1 Pokud prodávající nedodrží smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neodkladně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

  6.2 Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží.

  6.3 Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.


  7. Zodpovědnost za poškození – reklamace

  7.1 Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodán nový výrobek.

  7.2 Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začína platit ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

  7.3 Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

  POSTUP REKLAMACE:
  1. Co nejdříve nás informovat e-mailem nebo telefonicky.
  2. Poslat produkt zpět na adresu firmy: Martina Kyselová, V Peklovcích 478/2, 56601 Vysoké Mýto. Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  7.4 Odstranitelné poškození:
  7.4.1 Pokud se jedná o poškození, které je možné odstranit, kupující má právo, aby bylo bezplatně, včas a řádně odstraněno. Prodávající je povinen poškození bez zbytečného odkladu odstranit.
  7.4.2 Kupující může místo odstranění poškození požadovat výměnu věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost poškození.
  7.4.3 Prodávající může vždy místo odstranění poškození vyměnit chybnou věc za bezchybnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
  7.4.4 Pokud kupující nemůže kvůli opětovnému vyskytnutí se poškození po opravě nebo kvůli většímu počtu poškození věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit, t.j. právo na vrácení kupní ceny (právo výběru má kupující).

  7.5 Neodstranitelné poškození:
  7.5.1 Pokud jde o poškození, které není možné odstranit a které brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, kupující má právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit (právo výběru má kupující).
  7.5.2 Pokud jde o jiné neodstranitelné chyby (t.j. takové, které nebrání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby), kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

  7.6 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o odůvodněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů. Po uplynutí této doby, pokud reklamace nebyla vyřízena, má kupující stejná práva, jakoby šlo o poškození, které není možné odstranit.

  7.7 Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o reklamaci a o způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě a v celém jejím rozsahu.

  7.8 Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne platit záruční doba znovu od převzetí nové věci.

  7.9 Kupující má právo na náhradu potřebných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva za zodpovědnost za poškození. Toto právo je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout poškození; jinak právo zanikne.

  8. Osobní údaje

  8.1 Pro rychlé a efektivní fungování objednávání a dodávání zboží zpracovává prodávající osobní údaje kupujících, které mu poskytnou v objednávce. Získané osobní údaje prodávající nezveřejňuje, nezpřístupňuje ani neposkytuje třetím osobám a chrání je před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

  8.2 Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu  souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na opis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů na marketingové účely.

 

 1. Dárkové poukazy

9.1. Dárkové poukazy zakoupené přes E-shop nebo kamenný obchod mají platnost 6 měsíců.


10. Závěrečná ustanovení

10.1 Prodávající nezodpovídá za nedoručení objednávky kupujícího prodávajícímu z technických důvodů nespočívajících na straně prodávajícího.

10.2 Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.

10.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v ČESKÉ REPUBLICE.

10.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 01.03.2019

 

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Martina Kyselová, V Peklovcích 478/2,56601 Vysoké Mýto, adresa elektronické pošty: onlytrend@seznam.cz, telefon 605869427

 

Petra Štolbová, Sedlišťka 14, 57000 Nová Sídla, adresa elektronické pošty: onlytrend@seznam.cz, telefon 736721521

 

Ve Vysokém Mýtě dne 1. 3. 2019

 

Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martina Kyselová, IČ 05247977 se sídlem V Peklovcích 478, Vysoké Mýto (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

                 adresa: Martina Kyselová, V Peklovcích 478, Vysoké Mýto 56601

                 email: onlytrend@seznam.cz

                 telefon: 605 869 427

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (WordPressu) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití hesel, antivirového programu, zálohy.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.